மறைமாவட்ட அருட்பணிப் பேரவை பிரதிநிதிகள் முகவரிகள் (DPC)

AlanchyMr. C. Raja Kumar
15/174B, Paravilai, Alanchy P.O. - 629159
9443411574
EnayamMr. S. Eugine
S/o. Selasteen, 12/13x, Anbiyam - 3, Enayam, Enayam P.O - 629193
9443353217
En. Puthenthurai Mr. M. Sesary
7/176, Anbiyam - 22, En. Puthenthurai - 629193, Kannyakumari District
7598298735
Helen NagarMr. C. Jeraldin Majala
S/o. Christu Raj, Anbiyam - 9, Helen Nagar, Enayam Post - 629178
9786784879
KanavoorC.M. Edwin Durai
Elluvilai, Mel-Midalam, Udayamarthandam (P.O) - 629178
9994273815
MangalakunnuMr. Ilango Paul
1/119, Kattuvilai, Devicode, Udayamarthandam (P.O) - 629178
9487690296
MidalakaduMr. Joseph Rethnaraj
4-64D, Midalakadu, Palapallam -629159 Kanyakumari District
9486797163
MidalamMr. C. Rajesh
S/o. Climent, 12/128, Naduthurai, Midalam - 629178
9080627307
Mel-MidalamMrs. S. Pushpareeth
11-192, Mel-Midalam, Udayamarthandam - 629178
9486517696
RamanthuraiMr. Maria Robert
Anbiyam - 27, Ramanthurai - 629193
8248169386
ThengapattanamMr. L. Roongelius
Anbiyam - 14, Church of St. Lawrence, Mulloorthurai, Thengapattanam - 629173